00 800 67 89 10 11

12. leden 2017 17:30 - 20:00 | Brno

Jižní Kavkaz

Velká hra na malém místě: EU, NATO a Rusko na Jižním Kavkaze

Mgr. Zinaida Bechná, Ph.D.

Přednáška se zaměřuje na odhalení konfliktních modelů EU/NATO a Ruska a jejich dopadů pro nastolení míru na Jižním Kavkaze. Za prvé bude pozornost věnována heterogenitě tohoto neklidného regionu; za druhé bude vysvětleno, že navzdory rozšířenému zapojení mezinárodních hráčů v této oblasti státy jižního Kavkazu udržují svoji zahraničněpolitickou agendu a nejsou pouhými zástupci zahraničních aktérů; a zatřetí, že navzdory společnému zájmu jihokavkazských států - nastolit regionální stabilitu - projekty implementované ze strany EU/NATO a Ruska nevedou ke kýženému cíli. Nedostatek diplomatických vztahů mezi Arménií a Ázerbájdžánem kvůli konfliktu v Náhorním Karabachu, zapojení EU při řešení Rusko-gruzínského ozbrojeného konfliktu v roce 2008, omezené zájmy NATO vůči tomuto regionu a zvýšené ruské sebevědomí spolu s vojenskou přítomností v této oblasti jsou hlavními prvky vedoucími k pochopení probíhajících procesů na Jižním Kavkaze. Tento komplexní rámec poukazuje na složitost aktérů a faktorů ve hře při řešení tzv. „zamrzlých konfliktů“ a nastolení stability v tomto regionu.

Po přednášce bude následovat debata.


Velký společenský sál, 5. NP


vztahy EU a Ruska
Jižní Kavkaz
Aktéři