00 800 67 89 10 11

22. březen 2017 17:30 - 20:00 | Brno

Foreigners among us

Přijďte si poslechnout životní zkušenosti, o které se podělí „cizinci“, kteří se do Brna přestěhovali za studiem nebo prací a již se tu usadili a dlouhodobě zde žijí. It’s our pleasure to invite you to “Foreigners among us” series. Foreigners who moved to Brno in order to study, work or run their own business here will share their life experience.

Dozvíte se zajímavosti o jejich rodné zemi, důvody proč se rozhodli svoji zemi opustit, s jakými problémy se zde potýkají, jak se jim u nás vlastně žije a mnoho dalšího.

Můžete se těšit na rozmanitou paletu národností - Italy, Armény, Indy, Portugalce, Američany, Brity, Ukrajince, Rusy a další.

V rámci cyklu „Cizinci mezi námi“ budou na jednotlivých setkání přítomni minimálně dva cizinci, kteří pohovoří o svých zkušenostech, ale bude i velký prostor pro dotazy z publika.


Těší se na vás tito pánové:

Dmytro Tsymbal, který má ukrajinské a švédské kořeny, řadu let žil ve Švédsku, pracoval v Estonsku a posledních téměř 9 měsíců žije v Brně, které si naprosto zamiloval.


Emanuele Ruggiero/Ital a Antonio Pedro Nobre/Portugalec - tvůrci filmu CZizincii/Mygranti: https://www.facebook.com/czizincii/.


You can learn interesting facts about their homeland; the reasons why they decided to leave their country, what problems they have been facing in the Czech Republic, how they actually live and much more.

You can look forward to a diverse range of nationalities - Italians, Armenians, Indians, Portuguese, Americans, British, Russians, Ukrainians and others.

In the series "Foreigners among us" at least two foreigners will be present at each meeting talking about their experience. There will be a large amount of time dedicated to questions from the audience, so do not hesitate to come and discuss anything you are interested in.