00 800 67 89 10 11

26. květen 2017 08:45 | Most

Ochrana přírody a památek v EU

Středisko Europe Direct Most pořádá ve spolupráci s Univerzitou 3. věku přednášku na téma ochrany přírody a památek EU pod vedením Ing. Manfreda Hellmicha, Ph.D, MBA.

Přednášky budou rozděleny na dva samostatné bloky, které následují hned po sobě. 

KDY: 26. 5. od 8:45 do 12:00

KDE: Budova Vysoké školy finanční a správní v Mostě

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Manfred Hellmich, PhD., MBA


1. Ochrana přírody a krajiny v průmyslovém regionu v souladu s EU systémy Natura 2000 a Ptačí oblasti

  • Culture 2000 (umění a kulturní dědictví)
  • Natura 2000 (soustava chráněných území = ochrana živočichů, rostlin a cenných přírodních stanovišť)
  • Program LIFE III – podpora ochrany a využití potenciálu ŽP
  • Skloubení programů EU a OSN v zemích EU

2. Stavební a nehmotné kulturní dědictví našich slovenských sousedů

  • Památky UNESCO 
  • Chráněná kultura a architektura na Slovensku