00 800 67 89 10 11

21. srpen 2017 09:11 - 25.01.2018 09:11 | Dvůr Králové n/L

3. výzva programu INTERREG

Vyhlášení 3. výzvy je naplánováno na 21. září 2017, v průběhu konference k 20. výročí nadnárodní spolupráce Interreg, přičemž výzva bude otevřena minimálně do konce roku. I v této nadcházející třetí výzvě programu Interreg CENTRAL EUROPE budou financovány měkké projekty. Projektovým partnerům se sídlem v České republice nadále bude poskytována dotace ve výši 85%  způsobilých výdajů.


Aktuální dokumenty, zejména příručku, která bude určena žadatelům ve 3. výzvě (tzv. Application Manual, 3rd call), je potřeba sledovat přímo na webstránce programu.